MGS游戏黄金公主

當前位置:首頁>>城鄉低保>> 市東街道辦事處>>正文

畢節市七星關區市東街道辦事處水西田社區2019年5份城市低保金發放花名冊

來源/責任編輯:市東街道辦事處 時間:2019-06-06 22:10:07 點擊:578

畢節市七星關區市東街道辦事處水西田社區
2019年5份城市低保金發放花名冊
填報單位(公章): 市東街道辦事處                                             填報時間: 2019 年 4月25 日
序號 鄉(鎮、街道)
名稱
戶主
姓名
家庭住址     (村組) 保障
人數
基本保障金 分類
施保人數
分類
施保金
合計發放低保金 備注 
1 市東辦 薛朝俊 水西田社區 1 268  268   
2 市東辦 曾品先 水西田社區 1 278      278   
3 市東辦 王璇 水西田社區 1 268  268   
4 市東辦 鄒宇容 水西田社區 1 363  127  490   
5 市東辦 張平周 水西田社區 2 556  556   
6 市東辦 曾品英 水西田社區 1 268  268   
7 市東辦 田茂堂 水西田社區 1 332  127  459   
8 市東辦 秦玉芳 水西田社區 1 338  127  465   
9 市東辦 李明珠 水西田社區 3 879  191  1070   
10 市東辦 趙華 水西田社區 3 849  76  925   
11 市東辦 李東海 水西田社區 1 368  191  559   
12 市東辦 周艷 水西田社區 3 774  254  1028   
13 市東辦 黃德英 水西田社區 1 318  1 127 445   
14 市東辦 康林 水西田社區 2 496 496   
15 市東辦 高安賢 水西田社區 4 1172  3 330 1502   
16 市東辦 安吉仙 水西田社區 1 278  0 0 278   
17 市東辦 李明友 水西田社區 814  254  1068   
18 市東辦 楊德祥 水西田社區 804  203  1007   
19 市東辦 顧懷青 水西田社區 496  496   
20 市東辦 吳傳軒 水西田社區 894  191  1085   
21 市東辦 蔣微微 水西田社區 248  248   
22 市東辦 鄧芬 水西田社區 636  127  763   
23 市東辦 楊永吉 水西田社區 568  76  644   
24 市東辦 羅德仁 水西田社區 536  536   
25 市東辦 劉祥勇 水西田社區 536  536   
26 市東辦 陳涌躍 水西田社區 456  127  583   
27 市東辦 靳寶 水西田社區 1032  1032   
28 市東辦 張明福 水西田社區 308  127  435   
29 市東辦 孔德泉 水西田社區 636  76  712   
30 市東辦 吳應琴 水西田社區 786  127  913   
31 市東辦 李朋華 水西田社區 1540  458  1998   
32 市東辦 劉躍林 水西田社區 650  127  777   
33 市東辦 程宗祥 水西田社區 516  516   
34 市東辦 游春燕 水西田社區 318  127  445   
35 市東辦 陳奎 水西田社區 1392  330  1722   
36 市東辦 楊梅 水西田社區 656  76  732   
37 市東辦 周春 水西田社區 756  756   
38 市東辦 吳學湘 水西田社區 816  127  943   
39 市東辦 聶宗華 水西田社區 1412  381  1793   
40 市東辦 田太平 水西田社區 358  358   
41 市東辦 林凡英 水西田社區 676  152  828   
42 市東辦 尚國禮 水西田社區 345  345   
43 市東辦 陳明琴 水西田社區 340  76  416   
44 市東辦 趙科琴 水西田社區 556  556   
45 市東辦 李洪霞 水西田社區 1232  381  1613   
46 市東辦 康家云 水西田社區 1077  203  1280   
47 市東辦 陳八英 水西田社區 676  676   
48 市東辦 陶靜 水西田社區 242  76  318   
49 市東辦 肖永芬 水西田社區 298  127  425   
50 市東辦 張新 水西田社區 726  76  802   
51 市東辦 聶嫄 水西田社區 1035  127  1162   
52 市東辦 沈家才 水西田社區 273  191  464   
53 市東辦 董武群 水西田社區 1194  1194   
54 市東辦 劉崇志 水西田社區 510  510   
55 市東辦 楊茂筑 水西田社區 397  127  524   
56 市東辦 楊黔芬 水西田社區 338  338   
57 市東辦 鄧成華 水西田社區 418  127  545   
58 市東辦 夏萬云 水西田社區 756  127  883   
59 市東辦 聶紹群 水西田社區 1272  191  1463   
60 市東辦 聶少平 水西田社區 766  127  893   
61 市東辦 楊桂芝 水西田社區 954  76  1030   
62 市東辦 江明芬 水西田社區 576  191  767   
63 市東辦 李成平 水西田社區 804  804   
64 市東辦 鄭輝楊 水西田社區 588  254  842   
65   周學才 水西田社區 380  380   
66 市東辦 聶忠秀 水西田社區 550  127  677   
67 市東辦 王幫全 水西田社區 1290  382  1672   
68 市東辦 李潤平 水西田社區 247  76  323   
69 市東辦 何淑君 水西田社區 498  191  689   
70 市東辦 游傳珍 水西田社區 263  263   
71 市東辦 楊斌 水西田社區 223      223   
72 市東辦 謝蓉虹 水西田社區 639  127  766   
73 市東辦 羅忠燕 水西田社區 524  524   
74 市東辦 羅會芳 水西田社區 258  76  334   
75 市東辦 尹繼平 水西田社區 278  278   
76 市東辦 張鳳華 水西田社區 734  191  925   
77 市東辦 聶宗春 水西田社區 759  381  1140   
78 市東辦 聶紹軍 水西田社區 1270  381  1651   
79 市東辦 汪洋 水西田社區 1310  699  2009   
80 市東辦 魯玉平 水西田社區 1272  1272   
81 市東辦 曾樹云 水西田社區 268  268   
82 市東辦 王衛祥 水西田社區 708  191  899   
83 市東辦 路紅衛 水西田社區 503  127  630   
84 市東辦 李蔚 水西田社區 449  127  576   
85 市東辦 宋幫俊 水西田社區 308  308   
86 市東辦 陳祖元 水西田社區 506  254  760   
87 市東辦 張周祥 水西田社區 734  76  810   
88 市東辦 龔榮 水西田社區 646  646   
89 市東辦 鄧艷 水西田社區 248  248   
90 市東辦 朱祖祥 水西田社區 532      532   
91 市東辦 吳振洪 水西田社區 506  506   
92 市東辦 張勝銀 水西田社區 523  523   
93 市東辦 付艷 水西田社區 744  191  935   
94 市東辦 婁玉婷 水西田社區 262  127  389   
95 市東辦 楊德美 水西田社區 252  76  328   
96 市東辦 吳學智 水西田社區 516      516   
97 市東辦 李國芬 水西田社區 263  127  390   
98 市東辦 顧懷林 水西田社區 248  248   
99 市東辦 陳昌芝 水西田社區 586  127  713   
100 市東辦 曹銀珍 水西田社區 1133  127  1260   
101 市東辦 劉文英 水西田社區 554  318  872   
102 市東辦 鐘學文 水西田社區 1595  318  1913   
103 市東辦 賀春華 水西田社區 278  278   
104 市東辦 陳昌鳳 水西田社區 262  262   
105 市東辦 胡世芬 水西田社區 255  255   
106 市東辦 曾桂英 水西田社區 262  262   
107 市東辦 朱少英 水西田社區 496  127  623   
108 市東辦 鄧菊 水西田社區 516  516   
109 市東辦 秦伽瑋 水西田社區 273  273   
110 市東辦 魯麗群 水西田社區 520  254  774   
111 市東辦 阮生揚 水西田社區 1032  458  1490   
112 市東辦 段忠瓊 水西田社區 776  776   
113 市東辦 朱啟芬 水西田社區 576  576   
114 市東辦 吳道彬 水西田社區 506  506   
115 市東辦 阮鴻媛 水西田社區 618  191  809   
116 市東辦 孔令銀 水西田社區 252  252   
117 市東辦 吉學貴 水西田社區 884  330  1214   
118 市東辦 張玉珍 水西田社區 273  273   
119 市東辦 陳玉平 水西田社區 263  263   
120 市東辦 劉慶華 水西田社區 755  127  882   
121 市東辦 曹樹芝 水西田社區 484  484   
122 市東辦 張成榮 水西田社區 506  506   
123 市東辦 楊雪 水西田社區 594  203  797   
124 市東辦 劉亞平 水西田社區 308  191  499   
125 市東辦 徐來勤 水西田社區 952  254  1206   
126 市東辦 卯生敏 水西田社區 486  486   
127 市東辦 劉世福 水西田社區 872  191  1063   
128 市東辦 彭前華 水西田社區 253  253   
129 市東辦 靳勇 水西田社區 470  470   
130 市東辦 糜文華 水西田社區 546  318  864   
131 市東辦 夏大江 水西田社區 298  298   
132 市東辦 朱光福 水西田社區 283  76  359   
133 市東辦 吳永 水西田社區 408  254  662   
134 市東辦 范永福 水西田社區 486  76  562   
135 市東辦 聶祥順 水西田社區 556  318  874   
136 市東辦 劉克忠 水西田社區 496  76  572   
137 市東辦 黃群 水西田社區 428  318  746   
138 市東辦 胡潘珍 水西田社區 253  253   
139 市東辦 黃樹先 水西田社區 258  258   
140 市東辦 常紹芬 水西田社區 258  127  385   
141 市東辦 魯紳高 水西田社區 258  76  334   
142 市東辦 燕如均 水西田社區 609  609   
143 市東辦 彭旋 水西田社區 506  254  760   
144 市東辦 李德淳 水西田社區 744  254  998   
145 市東辦 張啟星 水西田社區 318  191  509   
146 市東辦 胡高芳 水西田社區 464  127  591   
147 市東辦 阮開成 水西田社區 388  191  579   
148 市東辦 李悅 水西田社區 242  127  369   
149 市東辦 聶祥輝 水西田社區 772  572  1344   
150 市東辦 蘭維祥 水西田社區 609  254  863   
151 市東辦 李福祥 水西田社區 496  496   
152 市東辦 朱義淑 水西田社區 238  238   
153 市東辦 聶開碧 水西田社區 614  254  868   
154 市東辦 張會菊 水西田社區 268  268   
155 市東辦 卿玉安 水西田社區 506  506   
156 市東辦 康尼 水西田社區 1435  382  1817   
157 市東辦 陳義春 水西田社區 516  254  770   
158 市東辦 朱未 水西田社區 736  736   
159 市東辦 魯貴平 水西田社區 672  672   
160 市東辦 溫子林 水西田社區 536  536   
161 市東辦 鄭宗坤 水西田社區 491  127  618   
162 市東辦 鄧書文 水西田社區 610  610   
163 市東辦 蘭勇 水西田社區 804  804   
164 市東辦 陳祖貴 水西田社區 924  924   
165 市東辦 楊明會 水西田社區 804  127  931   
166 市東辦 金世國 水西田社區 348  127  475   
167 市東辦 張義 水西田社區 894  330  1224   
168 市東辦 劉桂英 水西田社區 828  127  955   
169 市東辦 王雙 水西田社區 819  254  1073   
170 市東辦 朱紹洪 水西田社區 238  238   
171 市東辦 常波 水西田社區 258  127  385   
172 市東辦 劉志華 水西田社區 494  494   
173 市東辦 王麗萍 水西田社區 804  804   
174 市東辦 曾玉梅 水西田社區 1852  267  2119   
175 市東辦 劉影 水西田社區 318  318   
176 市東辦 黃霞秀 水西田社區 536  127  663   
177 市東辦 彭先翠 水西田社區 701  191  892   
178 市東辦 黃麟哲鈺 水西田社區 596  127  723   
179 市東辦 卯洪瓊 水西田社區 1022  381  1403   
180 市東辦 宋貴東 水西田社區 516  127  643   
181 市東辦 張梓涵 水西田社區 322  127  449   
182 市東辦 李剛 水西田社區 971  509  1480   
183 市東辦 靳宇嘉 水西田社區 428  191  619   
184 市東辦 張琪 水西田社區 794  794   
185 市東辦 張明友 水西田社區 278  191  469   
186 市東辦 薛孟琴 水西田社區 278  278   
187 市東辦 韓春梅 水西田社區 328    328   
188 市東辦 張文達 水西田社區 252  127  379   
189 市東辦 文志芳 水西田社區 398    398   
190 市東辦 梁愛國 水西田社區 318  318   
191 市東辦 張義 水西田社區 626  76  702   
192 市東辦 路廷珍 水西田社區 696  696   
193 市東辦 劉愫 水西田社區 348  348   
194 市東辦 劉斌 水西田社區 680  318  998   
195 市東辦 石朝順 水西田社區 218  218   
196 市東辦 金海東 水西田社區 476  127  603   
197 市東辦 黃付秀 水西田社區 298  298   
198 市東辦 曾華 水西田社區 238  238   
199 市東辦 董武建 水西田社區 476  127  603   
200 市東辦 何習美 水西田社區 516  254  770   
201 市東辦 岳陽瓊 水西田社區 526  127  653   
202 市東辦 宋秋雨 水西田社區 502  191  693   
203 市東辦 聶童 水西田社區 225  127  352   
204 市東辦 楊朝芬 水西田社區 238  238   
205 市東辦 尹明佑 水西田社區 238  238   
206 市東辦 鄭文龍 水西田社區 442  191  633   
207 市東辦 梁愛忠 水西田社區 526  526   
208 市東辦 徐良雲 水西田社區 258  258   
209 市東辦 張平相 水西田社區 291  127  418   
210 市東辦 楊桂林 水西田社區 843  76  919   
211 市東辦 劉群 水西田社區 476  127  603   
212 市東辦 吳長常 水西田社區 566  566   
213 市東辦 郭艷麗 水西田社區 338  338   
214 市東辦 魯祖文 水西田社區 590  254  844   
215 市東辦 熊若妙 水西田社區 338  127  465   
216 市東辦 聶奧竹 水西田社區 536  254  790   
217 市東辦 鄭得芳 水西田社區 636  254  890   
218 市東辦 張玉華 水西田社區 466  466   
219 市東辦 許明林 水西田社區 233  233   
220 市東辦 胡國勝 水西田社區 714  714   
221 市東辦 劉瓊 水西田社區 238  238   
222 市東辦 尹廷翠 水西田社區 263  127  390   
223 市東辦 王必輝 水西田社區 874  318  1192   
224 市東辦 張昌云 水西田社區 262  262   
225 市東辦 路喜珍 水西田社區 1052  318  1370   
226 市東辦 靳如才 水西田社區 804  804   
227 市東辦 周麗 水西田社區 292  191  483   
228 市東辦 吳學宋 水西田社區 1570  76  1646   
229 市東辦 曹建中 水西田社區 870  870   
230 市東辦 李榮軍 水西田社區 892  254  1146   
231 市東辦 周登雄 水西田社區 819  127  946   
232 市東辦 王升芳 水西田社區 278  127  405   
233 市東辦 吳裕倫 水西田社區 264 264   
234 市東辦 龔昌紅 水西田社區 774  774   
235 市東辦 聶青云 水西田社區 318  127  445   
236 市東辦 陳明忠 水西田社區 456  456   
237 市東辦 楊慶先 水西田社區 496  496   
238 市東辦 胡紹華 水西田社區 385  385   
239 市東辦 葛明明 水西田社區 298  298   
240 市東辦 張一帆 水西田社區 358  358   
241 市東辦 米梅 水西田社區 576  127  703   
242 市東辦 范賢會 水西田社區 576  127  703   
243 市東辦 孫露 水西田社區 584  254  838   
244 市東辦 劉少波 水西田社區 273  273   
245 市東辦 李福英 水西田社區 526  127  653   
246 市東辦 武鵬 水西田社區 258  191  449   
247 市東辦 田時運 水西田社區 894  894   
248 市東辦 吳道菊 水西田社區 509      509   
249 市東辦 唐莉 水西田社區 1928  572  2500   
250 市東辦 唐毅 水西田社區 724  445  1169   
251 市東辦 張毅華 水西田社區 1232  318  1550   
252 市東辦 吳棋明 水西田社區 238  127  365   
253 市東辦 石玉蘭 水西田社區 576  576   
254 市東辦 石煥欽 水西田社區 1048  76  1124   
255 市東辦 劉修榮 水西田社區 1352  152  1504   
256 市東辦 張紅 水西田社區 496  127  623   
257 市東辦 黃進 水西田社區 716  127  843   
258 市東辦 陳睿 水西田社區 268  268   
259 市東辦 朱維忠 水西田社區 258  127  385   
260 市東辦 吳學玉 水西田社區 1014  381  1395   
261 市東辦 舒珍蓮 水西田社區 1072  254  1326   
262 市東辦 羅德勇 水西田社區 298  298   
263 市東辦 牟畢新 水西田社區 586  76  662   
264 市東辦 鄧德勝 水西田社區 854  127  981   
265 市東辦 余春美 水西田社區 536  536   
266 市東辦 陳繼明 水西田社區 268  268   
267 市東辦 靳行明 水西田社區 1365  254  1619   
268 市東辦 鄭富龍 水西田社區 318  76  394   
269 市東辦 黃英 水西田社區 804  127  931   
270 市東辦 任文群 水西田社區 600  152  752   
271 市東辦 楊朝芳 水西田社區 263  263   
272 市東辦 劉安生 水西田社區 506  506   
273 市東辦 閆紅艷 水西田社區 864  127  991   
274 市東辦 楊忠賢 水西田社區 804  127  931   
275 市東辦 段衛東 水西田社區 816  816   
276 市東辦 張達軍 水西田社區 705  203  908   
277 市東辦 彭貴明 水西田社區 1272  203  1475   
278 市東辦 胡永紅 水西田社區 299  299   
279 市東辦 尹瑞東 水西田社區 363  363   
280 市東辦 劉守先 水西田社區 1005  254  1259   
281 市東辦 蘇少先 水西田社區 318  127  445   
282 市東辦 楊盛祥 水西田社區 556  556   
283 市東辦 劉啟全 水西田社區 778  778   
284 市東辦 周登燕 水西田社區 980  76  1056   
285 市東辦 尚家敏 水西田社區 536  254  790   
286 市東辦 張銀富 水西田社區 1134  381  1515   
287 市東辦 張品 水西田社區 712  191  903   
288 市東辦 吳冬梅 水西田社區 716  716   
289 市東辦 彭前忠 水西田社區 656  127  783   
290 市東辦 喻應國 水西田社區 696  696   
291 市東辦 康勝先 水西田社區 348  348   
292 市東辦 曾令文 水西田社區 252  252   
293 市東辦 吳桂萍 水西田社區 298  298   
294 市東辦 曹丹 水西田社區 358  127  485   
295 市東辦 孫良勇 水西田社區 608  608   
296 市東辦 周畢 水西田社區 566  127  693   
297 市東辦 朱長貴 水西田社區 834  203  1037   
298 市東辦 孔遼源 水西田社區 754  127  881   
299 市東辦 鄧申明 水西田社區 492  492   
300 市東辦 王昌國 水西田社區 517  127  644   
301 市東辦 馬啟飛 水西田社區 896  76  972   
302 市東辦 林讀先 水西田社區 624  203  827   
303 市東辦 王連華 水西田社區 228  76  304   
304 市東辦 熊孝進 水西田社區 819  254  1073   
305 市東辦 張軍旗 水西田社區 644  191  835   
306 市東辦 石朝芳 水西田社區 697  127  824   
307 市東辦 阮春燕 水西田社區 776  127  903   
308 市東辦 李樹林 水西田社區 543  127  670   
309 市東辦 成紹忠 水西田社區 774  381  1155   
310 市東辦 賀敬華 水西田社區 283  283   
311 市東辦 田建華 水西田社區 1052  254  1306   
312 市東辦 陳國全 水西田社區 520  127  647   
313 市東辦 楊俊能 水西田社區 972  254  1226   
314 市東辦 盧世豐 水西田社區 469  127  596   
315 市東辦 喻光明 水西田社區 760  254  1014   
316 市東辦 聶開學 水西田社區 447  447   
317 市東辦 包家云 水西田社區 804  127  931   
318 市東辦 阮孝軍 水西田社區 804  804   
319 市東辦 楊鑫 水西田社區 476  476   
320 市東辦 康建 水西田社區 328  328   
321 市東辦 付雪琴 水西田社區 566  127  693   
322 市東辦 鄧生平 水西田社區 516  516   
323 市東辦 朱麗霞 水西田社區 314  314   
324 市東辦 向永輝 水西田社區 526  191  717   
325 市東辦 周主先 水西田社區 252  127  379   
326 市東辦 熊華 水西田社區 248  127  375   
327 市東辦 蘭曉琴 水西田社區 476  127  603   
328 市東辦 陶少龍 水西田社區 238  238   
329 市東辦 丁良芬 水西田社區 278  278   
330 市東辦 蔣家華 水西田社區 293  293   
331 市東辦 鄧聲琴 水西田社區 263  263   
332 市東辦 鄭代軍 水西田社區 741  741   
333 市東辦 鄭前輝 水西田社區 934  127  1061   
334 市東辦 尚國好 水西田社區 980  254  1234   
335 市東辦 聶祥凱 水西田社區 293  293   
336 市東辦 糜艷虹 水西田社區 496  127  623   
337 市東辦 梁多明 水西田社區 318  191  509   
338 市東辦 郝昌陸 水西田社區 684  381  1065   
339 市東辦 張衛平 水西田社區 804  254  1058   
340 市東辦 陳義全 水西田社區 278  278   
341 市東辦 曾玉敏 水西田社區 1052  1052   
342 市東辦 尚國明 水西田社區 576  127  703   
343 市東辦 蔣太學 水西田社區 532  532   
344 市東辦 張貴華 水西田社區 726  127  853   
345 市東辦 陳潔 水西田社區 686  254  940   
346 市東辦 糜祖芬 水西田社區 363  363   
347 市東辦 趙輝 水西田社區 726  127  853   
348 市東辦 孫義群 水西田社區 662  127  789   
349 市東辦 周洪 水西田社區 252  252   
350 市東辦 鄧桂蘭 水西田社區 258  76  334   
351 市東辦 龔興碧 水西田社區 444  444   
352 市東辦 常程偉 水西田社區 496  127  623   
353 市東辦 糜崇蕓 水西田社區 529  127  656   
354 市東辦 王昌秀 水西田社區 771  254  1025   
355 市東辦 張萬發 水西田社區 569  569   
356 市東辦 阮生林 水西田社區 1024  254  1278   
357 市東辦 饒湘武 水西田社區 556  556   
358 市東辦 黃時藝 水西田社區 590  76  666   
359 市東辦 金必英 水西田社區 476  127  603   
360 市東辦 孔維斌 水西田社區 774  76  850   
361 市東辦 張顏 水西田社區 258  76  334   
362 市東辦 唐杰 水西田社區 530  203  733   
363 市東辦 魏華楓 水西田社區 248  248   
364 市東辦 楊德萍 水西田社區 894  152  1046   
365 市東辦 李富平 水西田社區 456  127  583   
366 市東辦 申明珍 水西田社區 345      345   
367 市東辦 尹雙紅 水西田社區 1340  457  1797   
368 市東辦 顧素先 水西田社區 248  248   
369 市東辦 柏強 水西田社區 536  267  803   
370 市東辦 彭英 水西田社區 253  76  329   
371 市東辦 魯麗 水西田社區 954  127  1081   
372 市東辦 周敏 水西田社區 636  127  763   
373 市東辦 韓會 水西田社區 318  318   
374 市東辦 李軍平 水西田社區 1272  1272   
375 市東辦 羅昌義 水西田社區 954  509  1463   
376 市東辦 朱光菊 水西田社區 741  127  868   
377 市東辦 鐘學全 水西田社區 1272  267  1539   
378 市東辦 李柱華 水西田社區 418  418   
379 市東辦 燕金學 水西田社區 318  318   
380 市東辦 薛祥興 水西田社區 318  318   
381 市東辦 靳海 水西田社區 283  283   
382 市東辦 付承業 水西田社區 1080  127  1207   
383 市東辦 郭衛東 水西田社區 496  496   
384 市東辦 李生明 水西田社區 288  288   
385 市東辦 吳平 水西田社區 490  191  681   
386 市東辦 金勝 水西田社區 864  254  1118   
387 市東辦 張柔 水西田社區 255  127  382   
388 市東辦 呂德貴 水西田社區 1104  191  1295   
389 市東辦 毛子長 水西田社區 1152  1152   
390 市東辦 陳祥 水西田社區 310  127  437   
391 市東辦 朱賢芬 水西田社區 272  272   
392 市東辦 張開祥 水西田社區 328  76  404   
393 市東辦 曾曉燕 水西田社區 395  395   
394 市東辦 鞠維波 水西田社區 218  127  345   
395 市東辦 謝東生 水西田社區 290  191  481   
396 市東辦 唐光富 水西田社區 774  774   
397 市東辦 安寧 水西田社區 238  238   
398 市東辦 魏岍 水西田社區 243  127  370   
399 市東辦 汪應惠 水西田社區 303  303   
400 市東辦 趙祥 水西田社區 364  364   
401 市東辦 聶保全 水西田社區 496  496   
402 市東辦 張志平 水西田社區 258  258   
403 市東辦 張燕 水西田社區 476  476   
404 市東辦 葉敏 水西田社區 736  254  990   
405 市東辦 孔翠榮 水西田社區 298  191  489   
406 市東辦 蓋俊丞 水西田社區 258  258   
407 市東辦 張祥敏 水西田社區 656  191  847   
408 市東辦 邵書劍 水西田社區 764  764   
409 市東辦 陳秀芳 水西田社區 1616  191  1807   
410 市東辦 周俊 水西田社區 712  76  788   
411 市東辦 楊松 水西田社區 523  127  650   
412 市東辦 薛張 水西田社區 755  127  882   
413 市東辦 曾品南 水西田社區 258      258   
414 市東辦 雷杭潮 水西田社區 210  127  337   
415 市東辦 田宗珍 水西田社區 273  127  400   
416 市東辦 魏華 水西田社區 309  76  385   
417 市東辦 牟正會 水西田社區 342  76  418   
418 市東辦 陳祥 水西田社區 536  191  727   
419 市東辦 李春林 水西田社區 364      364   
420 市東辦 高秀華 水西田社區 276  76  352   
421 市東辦 燕勇 水西田社區 686  127  813   
422 市東辦 敖書琪 水西田社區 600      600   
423 市東辦 吳霜雪 水西田社區 515  127  642   
424 市東辦 劉作剛 水西田社區 930      930   
425 市東辦 尚紅應 水西田社區 1113  127  1240   
426 市東辦 簡源浩 水西田社區 320      320   
427 市東辦 王超 水西田社區 324  76  400   
428 市東辦 吳昊帝 水西田社區 2 516     516   
429 市東辦 劉慶福 水西田社區 1 247     247   
430 市東辦 陳江 水西田社區 954  381  1335   
431 市東辦 許明福 水西田社區 1014  381  1395   
432 市東辦 朱君 水西田社區 768  127  895   
433 市東辦 張興建 水西田社區 1152  127  1279   
434 市東辦 劉世祿 水西田社區 430  152  582   
435 市東辦 萬敏 水西田社區 570  570   
436 市東辦 陳坤 水西田社區 524  524   
437 市東辦 張繼英 水西田社區 318  191  509   
438 市東辦 董鑫 水西田社區 218  1 76  294   
439 市東辦 陳艷 水西田社區 307  307   
440 市東辦 董繼華 水西田社區 476  476   
441 市東辦 吳道光 水西田社區 456  456   
442 市東辦 李志剛 水西田社區 252  252   
443 市東辦 蘇紹全 水西田社區 1119  1119   
444 市東辦 陳大秀 水西田社區 484  127  611   
445 市東辦 熊騰四 水西田社區 764  127  891   
446 市東辦 羅國勝 水西田社區 710  127  837   
447 市東辦 金必珍 水西田社區 303  303   
448 市東辦 高偉 水西田社區 672  127  799   
449 市東辦 成江紅 水西田社區 615  76  691   
450 市東辦 葛永宣 水西田社區 756  127  883   
451 市東辦 糜祖華 水西田社區 998  203  1201   
452 市東辦 朱元輝 水西田社區 1280  457  1737   
453 市東辦 劉天英 水西田社區 313  76  389   
454 市東辦 龍瓊 水西田社區 596  254  850   
455 市東辦 吳學仙 水西田社區 772  254  1026   
456 市東辦 王安元 水西田社區 764  764   
457 市東辦 王鵬 水西田社區 960  127  1087   
458 市東辦 阮娟 水西田社區 1000  1000   
459 市東辦 陳幸華 水西田社區 676  76  752   
460 市東辦 艾方幸 水西田社區 258      258   
461 市東辦 王天福 水西田社區 616  616   
462 市東辦 徐梅 水西田社區 1072  1072   
463 市東辦 尹平群 水西田社區 270  127  397   
464 市東辦 張清周 水西田社區 804  804   
465 市東辦 楊慶華 水西田社區 656  127  783   
466 市東辦 徐世玉 水西田社區 252  252   
467 市東辦 吳建華 水西田社區 759  127  886   
468 市東辦 張永貴 水西田社區 816  127  943   
469 市東辦 陳麗娜 水西田社區 735  76  811   
470 市東辦 李應先 水西田社區 524  524   
471 市東辦 王海平 水西田社區 815  127  942   
472 市東辦 羅晨 水西田社區 336  127  463   
473 市東辦 陳勇 水西田社區 336      336   
474 市東辦 聶祥俊 水西田社區 560  127  687   
475 市東辦 朱毅 水西田社區 783  127  910   
476 市東辦 王祥 水西田社區 300      300   
477 市東辦 彭榮 水西田社區 636  191  827   
478 市東辦 李紹全 水西田社區 238      238   
479 市東辦 敖剛 水西田社區 406  127  533   
480 市東辦 邵顯勤 水西田社區 1032  254  1286   
481 市東辦 張萬明 水西田社區 596  596   
482 市東辦 成雪薇 水西田社區 325      325   相關閱讀:
畢節市七星關區市東街道辦事處文峰社區2019年5月份城市分散供養特困人員資金發放花名冊 [2019-06-06]
畢節市七星關區市東街道辦事處清畢社區2019年5月份城市分散供養特困人員資金發放花名冊 [2019-06-06]
畢節市七星關區市東街道辦事處龍山社區2019年5月份城市分散供養特困人員資金發放花名冊 [2019-06-06]
畢節市七星關區市東街道辦事處雙井社區2019年5月份城市分散供養特困人員資金發放花名冊 [2019-06-06]
七星關區市東街道辦事處雙井社區2019年6月份城市低保金發放花名冊 [2019-06-28]
七星關區市東街道辦事處龍山社區2019年6月份城市低保金發放花名冊 [2019-06-28]
MGS游戏黄金公主 84553429544950502646238545679096895595411030850696786312810317084262020150594165498540926757262 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();