MGS游戏黄金公主

當前位置:首頁>>城鄉低保>> 市東街道辦事處>>正文

畢節市七星關區市東街道辦事處雙井社區2019年5月份城市低保金發放花名冊

來源/責任編輯:市東街道辦事處 時間:2019-06-06 22:00:24 點擊:293

畢節市七星關區市東街道辦事處雙井社區
2019年5月份城市低保金發放花名冊
填報單位(公章): 市東街道辦事處                                                      填報時間:2019年4月25 日
序號 鄉(鎮、街道)
名稱
戶主
姓名
家庭住址 (村組) 保障
人數
基本
保障金
分類
施保人數
分類
施保金
合計發
放低保金
備注 
1 市東辦 胡世華 雙井社區 440  127  567   
2 市東辦 王發俊 雙井社區 247  247   
3 市東辦 吉靖豐 雙井社區 540  191  731   
4 市東辦 陳昌會 雙井社區 1288  191  1479   
5 市東辦 胡潘明 雙井社區 548  76  624   
6 市東辦 田應珍 雙井社區 1444  76  1520   
7 市東辦 熊廷賢 雙井社區 651  127  778   
8 市東辦 劉從會 雙井社區 530  530   
9 市東辦 唐琴 雙井社區 810  127  937   
10 市東辦 王成鳳 雙井社區 220  220   
11 市東辦 楊大巧 雙井社區 615  254  869   
12 市東辦 鄭德順 雙井社區 846  127  973   
13 市東辦 饒玉先 雙井社區 514  514   
14 市東辦 梁晉竹 雙井社區 230  127  357   
15 市東辦 張永周 雙井社區 700  700   
16 市東辦 張勇 雙井社區 660  660   
17 市東辦 楊亞琴 雙井社區 681  76  757   
18 市東辦 成利 雙井社區 1272  382  1654   
19 市東辦 燕如華 雙井社區 420  420   
20 市東辦 申靜莎 雙井社區 484  76  560   
21 市東辦 申天全 雙井社區 250  250   
22 市東辦 田應平 雙井社區 634  203  837   
23 市東辦 黃偉 雙井社區 804  127  931   
24 市東辦 呂玉華 雙井社區 450  450   
25 市東辦 胡興琴 雙井社區 255  255   
26 市東辦 魏家發 雙井社區 267  267   
27 市東辦 魏家麗 雙井社區 520  127  647   
28 市東辦 胡建軍 雙井社區 220  220   
29 市東辦 劉永真 雙井社區 375  127  502   
30 市東辦 朱紹林 雙井社區 500  500   
31 市東辦 孫林 雙井社區 400  400   
32 市東辦 宋懷秀 雙井社區 500  500   
33 市東辦 張德龍 雙井社區 718      718   
34 市東辦 謝貴發 雙井社區 400  400   
35 市東辦 朱天琴 雙井社區 400  400   
36 市東辦 胡影 雙井社區 840  254  1094   
37 市東辦 燕懷琴 雙井社區 400  127  527   
38 市東辦 王仲勤 雙井社區 310  310   
39 市東辦 周玉華 雙井社區 570  76  646   
40 市東辦 陳家麗 雙井社區 200  127  327   
41 市東辦 王繼林 雙井社區 480  480   
42 市東辦 謝小東 雙井社區 260  260   
43 市東辦 劉慶元 雙井社區 420  420   
44 市東辦 劉仕才 雙井社區 1160  127  1287   
45 市東辦 趙陽 雙井社區 770  127  897   
46 市東辦 梁虎 雙井社區 816  127  943   
47 市東辦 徐言全 雙井社區 480  480   
48 市東辦 張學林 雙井社區 460  127  587   
49 市東辦 陳世澤 雙井社區 211  211   
50 市東辦 羅德仙 雙井社區 230  230   
51 市東辦 孫科 雙井社區 250  250   
52 市東辦 黃伍棋 雙井社區 900  191  1091   
53 市東辦 鄧洪華 雙井社區 230  230   
54 市東辦 周碧桂 雙井社區 580  203  783   
55 市東辦 陳堯春 雙井社區 1002  318  1320   
56 市東辦 余忠書 雙井社區 260  260   
57 市東辦 胡齊芝 雙井社區 1116  203  1319   
58 市東辦 徐長珍 雙井社區 390  127  517   
59 市東辦 金仕達 雙井社區 470  127  597   
60 市東辦 曾海洋 雙井社區 340  127  467   
61 市東辦 汪敏 雙井社區 1560  330  1890   
62 市東辦 邱炳書 雙井社區 740  740   
63 市東辦 呂全華 雙井社區 240  240   
64 市東辦 張靜 雙井社區 390  390   
65 市東辦 鐘詩林 雙井社區 360      360   
66 市東辦 顧榮四 雙井社區 372  76  448   
67 市東辦 劉學玲 雙井社區 400  400   
68 市東辦 糜祖秀 雙井社區 930  127  1057   
69 市東辦 李平 雙井社區 370  370   
70 市東辦 劉朝剛 雙井社區 1400  1400   
71 市東辦 湯桂華 雙井社區 620  127  747   
72 市東辦 郝祖剛 雙井社區 260  260   
73 市東辦 沈承林 雙井社區 746  191  937   
74 市東辦 張飛 雙井社區 420  420   
75 市東辦 陳茜 雙井社區 632  203  835   
76 市東辦 魏巍 雙井社區 780  127  907   
77 市東辦 李畢紅 雙井社區 470  76  546   
78 市東辦 周祥書 雙井社區 1020  127  1147   
79 市東辦 唐勝利 雙井社區 392  76  468   
80 市東辦 董瓊光 雙井社區 300  300   
81 市東辦 付強 雙井社區 1080  191  1271   
82 市東辦 徐東 雙井社區 280  280   
83 市東辦 孔德云 雙井社區 720  720   
84 市東辦 唐德品 雙井社區 900  127  1027   
85 市東辦 路國友 雙井社區 472  76  548   
86 市東辦 張雪梅 雙井社區 472  127  599   
87 市東辦 田方麟 雙井社區 275  275   
88 市東辦 王啟仁 雙井社區 660  127  787   
89 市東辦 孫維勤 雙井社區 400  400   
90 市東辦 陳淑賢 雙井社區 600  600   
91 市東辦 趙慶 雙井社區 238  238   
92 市東辦 楊啟平 雙井社區 580  127  707   
93 市東辦 吳秋融 雙井社區 395  395   
94 市東辦 盧德秀 雙井社區 572  203  775   
95 市東辦 鄭前碧 雙井社區 890  254  1144   
96 市東辦 謝才君 雙井社區 490  490   
97 市東辦 黃玉賢 雙井社區 870  127  997   
98 市東辦 魯秀琴 雙井社區 1060  191  1251   
99 市東辦 晏才珍 雙井社區 420  191  611   
100 市東辦 劉渝 雙井社區 250  250   
101 市東辦 聶紹萍 雙井社區 450  127  577   
102 市東辦 余琴 雙井社區 592  76  668   
103 市東辦 劉雨 雙井社區 870  870   
104 市東辦 李其青 雙井社區 534  127  661   
105 市東辦 謝紅 雙井社區 400  127  527   
106 市東辦 熊敏 雙井社區 285  127  412   
107 市東辦 龍澤貴 雙井社區 760  760   
108 市東辦 孫中杰 雙井社區 347  76  423   
109 市東辦 劉月忠 雙井社區 1220  191  1411   
110 市東辦 周悅 雙井社區 330  330   
111 市東辦 邱長東 雙井社區 651  651   
112 市東辦 聶紹倫 雙井社區 920  191  1111   
113 市東辦 湯玉紅 雙井社區 700  700   
114 市東辦 張琴 雙井社區 230  230   
115 市東辦 朱少友 雙井社區 440  440   
116 市東辦 鄧書娟 雙井社區 640  191  831   
117 市東辦 李東浪 雙井社區 220  220   
118 市東辦 魯玉奎 雙井社區 1002  76  1078   
119 市東辦 段永榮 雙井社區 230  230   
120 市東辦 王龍英 雙井社區 400  400   
121 市東辦 陳本立 雙井社區 250  250   
122 市東辦 先勇 雙井社區 630  127  757   
123 市東辦 楊登國 雙井社區 230  230   
124 市東辦 孔維學 雙井社區 320  320   
125 市東辦 聶宗菊 雙井社區 406  127  533   
126 市東辦 范厚軍 雙井社區 400  127  527   
127 市東辦 張時忍 雙井社區 804  76  880   
128 市東辦 何琴 雙井社區 510  127  637   
129 市東辦 朱天才 雙井社區 230  230   
130 市東辦 趙連紅 雙井社區 420  420   
131 市東辦 邱軍 雙井社區 480      480   
132 市東辦 朱祖榮 雙井社區 480  480   
133 市東辦 靳瑤 雙井社區 816  127  943   
134 市東辦 胡大芬 雙井社區 400  400   
135 市東辦 孔祥秀 雙井社區 345  345   
136 市東辦 魯丕洪 雙井社區 290  290   
137 市東辦 劉全珍 雙井社區 320  127  447   
138 市東辦 陳堯全 雙井社區 235  235   
139 市東辦 陳堯貴 雙井社區 402  76  478   
140 市東辦 陳本賢 雙井社區 680  680   
141 市東辦 米榮林 雙井社區 454  76  530   
142 市東辦 劉靜 雙井社區 615  191  806   
143 市東辦 肖思惠 雙井社區 290  290   
144 市東辦 陳冉 雙井社區 1100  1100   
145 市東辦 王飛 雙井社區 712  76  788   
146 市東辦 彭剛 雙井社區 392  76  468   
147 市東辦 郭銘麗 雙井社區 335  335   
148 市東辦 陳祖全 雙井社區 600  127  727   
149 市東辦 張貴友 雙井社區 600  600   
150 市東辦 徐英 雙井社區 240  240   
151 市東辦 顧帥 雙井社區 636  191  827   
152 市東辦 錢開英 雙井社區 360  360   
153 市東辦 吳太英 雙井社區 605  127  732   
154 市東辦 居明昌 雙井社區 500  500   
155 市東辦 吳祥飛 雙井社區 220  220   
156 市東辦 成紹茂 雙井社區 252  76  328   
157 市東辦 朱毅 雙井社區 440  440   
158 市東辦 歐仲云 雙井社區 395  127  522   
159 市東辦 付檸毓 雙井社區 600  600   
160 市東辦 曹天榮 雙井社區 345  345   
161 市東辦 張吉波 雙井社區 325  325   
162 市東辦 朱偉 雙井社區 225  225   
163 市東辦 楊永煦 雙井社區 200  200   
164 市東辦 趙奕銘 雙井社區 325  325   
165 市東辦 樊英 雙井社區 280  280   
166 市東辦 詹云翔 雙井社區 320  320   
167 市東辦 王琍雯 雙井社區 320  320   
168 市東辦 胡朝紅 雙井社區 400  400   
169 市東辦 趙培培 雙井社區 590  590   
170 市東辦 李才先 雙井社區 420  420   
171 市東辦 陳德柯琳 雙井社區 350  127  477   
172 市東辦 曾德華 雙井社區 700  700   
173 市東辦 楊茜斌 雙井社區 660  254  914   
174 市東辦 席燕蘋 雙井社區 400  191  591   
175 市東辦 肖艷梅 雙井社區 140  140   
176 市東辦 胡磊 雙井社區 1095  382  1477   
177 市東辦 余瑞明 雙井社區 277  76  353   
178 市東辦 張永惠 雙井社區 245  245   
179 市東辦 陳松明 雙井社區 255  127  382   
180 市東辦 付志明 雙井社區 566  191  757   
181 市東辦 羅忠順 雙井社區 1000  76  1076   
182 市東辦 趙蓮娥 雙井社區 1308  445  1753   
183 市東辦 張英 雙井社區 610  610   
184 市東辦 魯紳華 雙井社區 1052  330  1382   
185 市東辦 余長貴 雙井社區 1017  254  1271   
186 市東辦 陳德剛 雙井社區 1044  127  1171   
187 市東辦 史開國 雙井社區 325  325   
188 市東辦 葉洪枝 雙井社區 230  230   
189 市東辦 劉啟明 雙井社區 230  230   
190 市東辦 張德南 雙井社區 660  660   
191 市東辦 朱正全 雙井社區 684  684   
192 市東辦 朱和方 雙井社區 255  255   
193 市東辦 黃道新 雙井社區 370  370   
194 市東辦 武衛 雙井社區 1032  382  1414   
195 市東辦 唐開文 雙井社區 245  245   
196 市東辦 李婷婷 雙井社區 640  254  894   
197 市東辦 李程 雙井社區 700  127  827   
198 市東辦 陳明華 雙井社區 636  191  827   
199 市東辦 陳乘 雙井社區 640  191  831   
200 市東辦 周剛 雙井社區 720  127  847   
201 市東辦 周琴 雙井社區 630  127  757   
202 市東辦 趙貴 雙井社區 900  191  1091   
203 市東辦 成琴 雙井社區 920  318  1238   
204 市東辦 郭永貴 雙井社區 1176  330  1506   
205 市東辦 袁興全 雙井社區 1424  381  1805   
206 市東辦 杜應芬 雙井社區 410  410   
207 市東辦 魏成碧 雙井社區 305  305   
208 市東辦 李欣宇 雙井社區 480  254  734   
209 市東辦 李祥 雙井社區 855  855   
210 市東辦 劉銀飛 雙井社區 840  254  1094   
211 市東辦 楊正清 雙井社區 680  254  934   
212 市東辦 王明龍 雙井社區 330  330   
213 市東辦 付善益 雙井社區 1272  382  1654   
214 市東辦 卯昌友 雙井社區 1680  382  2062   
215 市東辦 尹瑞明 雙井社區 830  830   
216 市東辦 鄢道林 雙井社區 250  250   
217 市東辦 謝世昌 雙井社區 560  127  687   
218 市東辦 楊關平 雙井社區 1192  330  1522   
219 市東辦 韓學新 雙井社區 506  506   
220 市東辦 林登貴 雙井社區 1392  76  1468   
221 市東辦 陳紹萬 雙井社區 285  285   
222 市東辦 田義軍 雙井社區 621  621   
223 市東辦 羅祥凱 雙井社區 780  191  971   
224 市東辦 郭江 雙井社區 900  254  1154   
225 市東辦 岳勤 雙井社區 1020  191  1211   
226 市東辦 鄧培芬 雙井社區 225  225   
227 市東辦 趙舉榮 雙井社區 716  254  970   
228 市東辦 張萬云 雙井社區 217  217   
229 市東辦 沈正勇 雙井社區 868  191  1059   
230 市東辦 顧麗娟 雙井社區 1299  127  1426   
231 市東辦 魏成秀 雙井社區 200  200   
232 市東辦 胡秋旭 雙井社區 400  400   
233 市東辦 張菊琴 雙井社區 990  254  1244   
234 市東辦 胡朝乾 雙井社區 622  76  698   
235 市東辦 劉厚先 雙井社區 420  127  547   
236 市東辦 武琴 雙井社區 230  230   
237 市東辦 譚正秀 雙井社區 410  410   
238 市東辦 李興全 雙井社區 692  191  883   
239 市東辦 胡其偉 雙井社區 372  76  448   
240 市東辦 陳繼萍 雙井社區 928  508  1436   
241 市東辦 姜健波 雙井社區 427  127  554   
242 市東辦 劉德慶 雙井社區 800  254  1054   
243 市東辦 杜秀蘭 雙井社區 345  127  472   
244 市東辦 汪永國 雙井社區 300  300   
245 市東辦 許晨龍 雙井社區 568  127  695   
246 市東辦 孟性飛 雙井社區 275  275   
247 市東辦 鄧方華 雙井社區 350  350   
248 市東辦 陳文光 雙井社區 652  127  779   
249 市東辦 魏琴 雙井社區 522  191  713   
250 市東辦 付杰 雙井社區 460  191  651   
251 市東辦 鄭高夢 雙井社區 690  254  944   
252 市東辦 杜先奇 雙井社區 600  127  727   
253 市東辦 李越越 雙井社區 528  528   
254 市東辦 胡潘畢 雙井社區 342  76  418   
255 市東辦 潘明宣 雙井社區 240  127  367   
256 市東辦 燕珊 雙井社區 640  127  767   
257 市東辦 劉紹忠 雙井社區 400  400   
258 市東辦 羅洪壽 雙井社區 912  203  1115   
259 市東辦 陳義清 雙井社區 774  127  901   
260 市東辦 鐘雷 雙井社區 400  400   
261 市東辦 吳學祥 雙井社區 470  470   
262 市東辦 陶少軍 雙井社區 690  381  1071   
263 市東辦 陳國珍 雙井社區 510  127  637   
264 市東辦 王繼春 雙井社區 280  127  407   
265 市東辦 唐龍 雙井社區 400  127  527   
266 市東辦 周訓青 雙井社區 260  260   
267 市東辦 余亞 雙井社區 1020  191  1211   
268 市東辦 支欣 雙井社區 560  127  687   
269 市東辦 鐘于 雙井社區 740  191  931   
270 市東辦 孔凡明 雙井社區 300  127  427   
271 市東辦 代欣果 雙井社區 500  500   
272 市東辦 周志倫 雙井社區 596  127  723   
273 市東辦 盧宇睿 雙井社區 285  285   
274 市東辦 李艷 雙井社區 400  400   
275 市東辦 聶宗六 雙井社區 300  300   
276 市東辦 劉世云 雙井社區 750  750   
277 市東辦 張玉明 雙井社區 444  444   
278 市東辦 陳堯石 雙井社區 680  127  807   
279 市東辦 許友芬 雙井社區 420  420   
280 市東辦 宋蕓 雙井社區 840  191  1031   
281 市東辦 郭靖 雙井社區 840  254  1094   
282 市東辦 劉林鈺 雙井社區 560  127  687   
283 市東辦 劉曉 雙井社區 690  254  944   
284 市東辦 王愛容 雙井社區 250  250   
285 市東辦 胡家林 雙井社區 510  510   
286 市東辦 謝木云 雙井社區 580  254  834   
287 市東辦 吳胤佳 雙井社區 480  480   
288 市東辦 楊國想 雙井社區 636  191  827   
289 市東辦 彭亮 雙井社區 600  127  727   
290 市東辦 劉家琦 雙井社區 780  780   
291 市東辦 趙發榮 雙井社區 480  127  607   
292 市東辦 陳家富 雙井社區 240  240   
293 市東辦 吳孟杰 雙井社區 800  254  1054   
294 市東辦 張懷梅 雙井社區 1416  254  1670   
295 市東辦 鄭慶紅 雙井社區 1002  267  1269   
296 市東辦 付子涵 雙井社區 1320  191  1511   
297 市東辦 鐘海 雙井社區 750  127  877   
298 市東辦 陸林芝 雙井社區 210  210   
299 市東辦 何登琴 雙井社區 816  318  1134   
300 市東辦 付夢秀 雙井社區 266  191  457   
301 市東辦 吳倩 雙井社區 810  810   
302 市東辦 周禮釗 雙井社區 207      207   
303 市東辦 羅玲 雙井社區 780  254  1034   
304 市東辦 盧德林 雙井社區 400      400   
305 市東辦 朱子金 雙井社區 283  127  410   
306 市東辦 曹庭貴 雙井社區 513  127  640   
307 市東辦 聶小朋 雙井社區 864  381  1245   
308 市東辦 趙茜 雙井社區 502  318  820   
309 市東辦 張志 雙井社區 273  127  400   
310 市東辦 葛玉曦 雙井社區 286      286   
311 市東辦 孟繁江 雙井社區 330      330   
312 市東辦 王建軍 雙井社區 320  76  396   
313 市東辦 王嵐 雙井社區 219  191  410   
314 市東辦 李廷松 雙井社區 316  127  443   
315 市東辦 劉宗林 雙井社區 762  127  889   
316 市東辦 張翔 雙井社區 336  127  463   
317 市東辦 馬成輝 雙井社區 500      500   
318 市東辦 肖中飛 雙井社區 280      280   
319 市東辦 申家書 雙井社區 1050  445  1495   
320 市東辦 鄧尤貴 雙井社區 390  191  581   
321 市東辦 王玉梅 雙井社區 395  127  522   
322 市東辦 蔣春龍 雙井社區 580  127  707   
323 市東辦 孫群 雙井社區 210  210   
324 市東辦 鄭支先 雙井社區 300  300   
325 市東辦 鄧德會 雙井社區 240  240   
326 市東辦 陳琴 雙井社區 700  76  776   
327 市東辦 李正午 雙井社區 392  127  519   
328 市東辦 丁憲紅 雙井社區 1745  445  2190   
329 市東辦 卯生龍 雙井社區 260  260   
330 市東辦 張明全 雙井社區 681  681   
331 市東辦 陳丹 雙井社區 292  76  368   
332 市東辦 燕如林 雙井社區 460  460   
333 市東辦 羅德義 雙井社區 446  127  573   
334 市東辦 邱永紅 雙井社區 1080  381  1461   
335 市東辦 王清泉 雙井社區 666  666   
336 市東辦 聶忠福 雙井社區 1100  1100   
337 市東辦 聶彬宇 雙井社區 200      200   
338 市東辦 盧德岐 雙井社區 420  420   
339 市東辦 陳昌貴 雙井社區 440  440   
340 市東辦 張永和 雙井社區 1200  127  1327   
341 市東辦 劉慶平 雙井社區 280  191  471   
342 市東辦 金開康 雙井社區 660  254  914   
343 市東辦 劉中永 雙井社區 300      300   
344 市東辦 李天芬 雙井社區 300  76  376   
345 市東辦 楊彤 雙井社區 332  318  650   
346 市東辦 潘小四 雙井社區 260  191  451   
347 市東辦 涂秀珍 雙井社區 260  191  451   
348 市東辦 趙明煒 雙井社區 280  127  407   
349 市東辦 羅擁軍 雙井社區 300      300   
350 市東辦 諶志珍 雙井社區 1524  127  1651   
351 市東辦 燕如澤 雙井社區 320  191  511   
352 市東辦 梁婷婷 雙井社區 460      460   相關閱讀:
畢節市七星關區市東街道辦事處水西田社區2019年5月份農村低保金發放花名冊 [2019-06-06]
畢節市七星關區市東街道辦事處文峰社區2019年5月份城市低保金發放花名冊 [2019-06-06]
畢節市七星關區市東街道辦事處水西田社區2019年5月份農村分散供養特困人員資金發放花名冊 [2019-06-06]
畢節市七星關區市東街道辦事處水西田社區2019年5月份城市分散供養特困人員資金發放花名冊 [2019-06-06]
畢節市七星關區市東街道辦事處文峰社區2019年5月份城市分散供養特困人員資金發放花名冊 [2019-06-06]
畢節市七星關區市東街道辦事處清畢社區2019年5月份城市分散供養特困人員資金發放花名冊 [2019-06-06]
MGS游戏黄金公主 807331215327315307102896116102885341785421475549942119556373753047152473856131540584032267890520413 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();