MGS游戏黄金公主

當前位置:首頁>>校務公開>> 對坡教管中心>>正文

對坡鎮教育管理中心2019年春季城鄉義務教育階段家庭經濟困難寄宿生生活費補助發放登記表

來源/責任編輯:對坡教管中心 時間:2019-05-30 17:10:50 點擊:546

附件5:        
對坡鎮教育管理中心2019年春季城鄉義務教育階段家庭經濟困難寄宿生生活費補助發放登記表
學校:(蓋章)  對坡鎮教育管理中心                                     發放時間:        年   月   日
序號 鄉鎮 學校 姓名 性別 發放金額(元) 學生簽字 備注
1 對坡鎮 建華小學 舒烈蘋 500    
2 對坡鎮 建華小學 魯健航 500    
3 對坡鎮 建華小學 王麗 500    
4 對坡鎮 建華小學 舒樹麗 500    
5 對坡鎮 建華小學 舒建龍 500    
6 對坡鎮 建華小學 舒愛雪 500    
7 對坡鎮 建華小學 舒涵 500    
8 對坡鎮 建華小學 魯桐 500    
9 對坡鎮 建華小學 魯蕊 500    
10 對坡鎮 建華小學 舒澤政 500    
11 對坡鎮 建華小學 王江平 500    
12 對坡鎮 建華小學 舒樹茂 500    
13 對坡鎮 建華小學 舒響 500    
14 對坡鎮 建華小學 舒娜 500    
15 對坡鎮 建華小學 舒雪 500    
16 對坡鎮 建華小學 舒潔 500    
17 對坡鎮 建華小學 張夢娜 500    
18 對坡鎮 建華小學 王江魚 500    
19 對坡鎮 建華小學 舒艷 500    
20 對坡鎮 建華小學 舒籬琴 500    
21 對坡鎮 建華小學 魯蝶 500    
22 對坡鎮 建華小學 魯丹 500    
23 對坡鎮 建華小學 文雙龍 500    
24 對坡鎮 建華小學 文雙喜 500    
25 對坡鎮 建華小學 王婷 500    
26 對坡鎮 建華小學 李兵 500    
27 對坡鎮 建華小學 舒微 500    
28 對坡鎮 建華小學 舒萊 500    
29 對坡鎮 建華小學 張豪 500    
30 對坡鎮 建華小學 周世豪 500    
31 對坡鎮 建華小學 舒杰 500    
32 對坡鎮 建華小學 文玉慈 500    
33 對坡鎮 建華小學 舒浩然 500    
34 對坡鎮 建華小學 舒偉豪 500    
35 對坡鎮 建華小學 文金加 500    
36 對坡鎮 建華小學 舒籬燕 500    
37 對坡鎮 建華小學 舒樹婷 500    
38 對坡鎮 建華小學 舒思玉 500    
39 對坡鎮 建華小學 舒平 500    
40 對坡鎮 建華小學 謝永杰 500    
41 對坡鎮 對坡小學 詹奎 500    
42 對坡鎮 對坡小學 詹方程 500    
43 對坡鎮 對坡小學 歐樹新 500    
44 對坡鎮 對坡小學 謝雨欣 500    
45 對坡鎮 對坡小學 張耀玲 500    
46 對坡鎮 對坡小學 歐子博 500    
47 對坡鎮 對坡小學 肖懷金 500    
48 對坡鎮 對坡小學 謝興元 500    
49 對坡鎮 對坡小學 肖富豪 500    
50 對坡鎮 對坡小學 熊詩勤 500    
51 對坡鎮 對坡小學 楊飄飄 500    
52 對坡鎮 對坡小學 詹壹虎 500    
53 對坡鎮 對坡小學 肖香 500    
54 對坡鎮 對坡小學 鐘麗元 500    
55 對坡鎮 對坡小學 詹興婷 500    
56 對坡鎮 對坡小學 李玉婷 500    
57 對坡鎮 對坡小學 謝  鳳 500    
58 對坡鎮 對坡小學 謝國際 500    
59 對坡鎮 對坡小學 尹  梅 500    
60 對坡鎮 對坡小學 謝國勇 500    
61 對坡鎮 對坡小學 吳建明 500    
62 對坡鎮 對坡小學 舒樹西 500    
63 對坡鎮 對坡小學 肖志文 500    
64 對坡鎮 對坡小學 尹婷 500    
65 對坡鎮 對坡小學 劉俊杰 500    
66 對坡鎮 對坡小學 王浩嵐 500    
67 對坡鎮 對坡小學 黃誠誠 500    
68 對坡鎮 對坡小學 張耀莎 500    
69 對坡鎮 對坡小學 楊友鑫 500    
70 對坡鎮 對坡小學 劉文 500    
71 對坡鎮 對坡小學 肖華華 500    
72 對坡鎮 對坡小學 肖雨涵 500    
73 對坡鎮 對坡小學 嚴宏安 500    
74 對坡鎮 對坡小學 謝國豪 500    
75 對坡鎮 對坡小學 楊欣藍 500    
76 對坡鎮 對坡小學 謝雨霞 500    
77 對坡鎮 對坡小學 向天奇 500    
78 對坡鎮 對坡小學 梅莉 500    
79 對坡鎮 對坡小學 付欣怡 500    
80 對坡鎮 對坡小學 熊夢婷 500    
81 對坡鎮 對坡小學 尹倫 500    
82 對坡鎮 對坡小學 鐘麗銀 500    
83 對坡鎮 對坡小學 宋雅諾 500    
84 對坡鎮 對坡小學 謝小蘭 500    
85 對坡鎮 對坡小學 尹興 500    
86 對坡鎮 對坡小學 漆玉娟 500    
87 對坡鎮 對坡小學 郭  娜 500    
88 對坡鎮 對坡小學 謝國景 500    
89 對坡鎮 對坡小學 尹登義 500    
90 對坡鎮 對坡小學 劉梅琴 500    
91 對坡鎮 對坡小學 尹登云 500    
92 對坡鎮 對坡小學 楊  琴 500    
93 對坡鎮 對坡小學 楊友爽 500    
94 對坡鎮 對坡小學 詹莉梅 500    
95 對坡鎮 對坡小學 吳雙 500    
96 對坡鎮 對坡小學 肖會英 500    
97 對坡鎮 對坡小學 劉俊豪 500    
98 對坡鎮 對坡小學 詹望龍 500    
99 對坡鎮 對坡小學 陳清洋 500    
100 對坡鎮 對坡小學 肖  朋 500    
101 對坡鎮 對坡小學 肖英雄 500    
102 對坡鎮 對坡小學 張  雪 500    
103 對坡鎮 對坡小學 尹登富 500    
104 對坡鎮 對坡小學 肖  飛 500    
105 對坡鎮 對坡小學 肖  琴 500    
106 對坡鎮 對坡小學 謝國慶 500    
107 對坡鎮 對坡小學 周  雪 500    
108 對坡鎮 對坡小學 謝  港 500    
109 對坡鎮 對坡小學 彭雪 500    
110 對坡鎮 對坡小學 詹嚴嚴 500    
111 對坡鎮 對坡小學 尹登海 500    
112 對坡鎮 對坡小學 謝育洪 500    
113 對坡鎮 對坡小學 肖峰 500    
114 對坡鎮 對坡小學 蒲昀濤 500    
115 對坡鎮 對坡小學 熊倩 500    
116 對坡鎮 對坡小學 黃濤 500    
117 對坡鎮 對坡小學 嚴宏杰 500    
118 對坡鎮 對坡小學 舒樹東 500    
119 對坡鎮 對坡小學 肖雪 500    
120 對坡鎮 對坡小學 梅蓉 500    
121 對坡鎮 對坡小學 周宇 500    
122 對坡鎮 對坡小學 郭鵬 500    
123 對坡鎮 對坡小學 謝雪 500    
124 對坡鎮 對坡小學 尹登峰 500    
125 對坡鎮 對坡小學 魏豪 500    
126 對坡鎮 對坡小學 周禮蘋 500    
127 對坡鎮 對坡小學 申瑩瑩 500    
128 對坡鎮 對坡小學 肖俊穎 500    
129 對坡鎮 對坡小學 尹悅悅 500    
130 對坡鎮 對坡小學 肖洋洋 500    
131 對坡鎮 對坡小學 肖宇航 500    
132 對坡鎮 對坡小學 陳  興 500    
133 對坡鎮 對坡小學 宋時杰 500    
134 對坡鎮 對坡小學 申薇 500    
135 對坡鎮 對坡小學 鐘麗菊 500    
136 對坡鎮 對坡小學 詹興旺 500    
137 對坡鎮 對坡小學 楊  雨 500    
138 對坡鎮 對坡小學 熊  謙 500    
139 對坡鎮 對坡小學 梅  婭 500    
140 對坡鎮 對坡小學 詹  領 500    相關閱讀:
對坡鎮教育管理中心 2019年春季學期學前幼兒補助 實施方案 [2019-05-30]
對坡鎮教育管理中心 2019年春季學期貧困寄宿生生活補助 實施方案 [2019-05-30]
2019年春季學期對坡鎮教育管理中心學前教育幼兒資助發放登記表 [2019-05-30]
2019年對坡鎮教育管理中心第二季度支出明細 [2019-06-29]
2019年對坡鎮教育管理中心轄區公辦山村幼兒園3—6月保教費收入 [2019-06-29]
對坡鎮教育管理中心關于 2019年師德評先選優結果的 公 示 [2019-08-13]
MGS游戏黄金公主 388628278328460176181614883469281347467450614149994922948218369966324673643980984712624247212979116 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();